Close

Kadra

Małgorzata Chamioło fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath

Fizjoterapią dziecięcą zajmuję się od 2013 roku. Swoją wiedzę i umiejętności zdobyłam pracując w placówkach zajmujących się terapią dzieci.

Mam ukończone studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia- AWF im. B. Czecha w Krakowie. Od 2017 r. jestem terapeutą integracji sensorycznej Ayres SIAT GSID oraz terapeutą NDT Bobath. Ukończyłam także studia podyplomowe, umożliwiające mi pracę z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach .

 Na co dzień zajmuję się diagnozą oraz terapią dziećmi z zaburzeniami rozwoju procesów integracji sensorycznej. W swojej pracy cenię sobie przede wszystkim pomysłowość dzieci, która nie zna granic, ich szczerość i zaangażowanie. W terapii staram się podążać za dzieckiem i równocześnie dostosowywać przebieg zajęć tak, aby przez zabawę osiągać kolejne cele terapeutyczne.

Jowita Czekańska – Oligofrenopedagog / Nauczyciel

Jestem absolwentką filologii języka polskiego z poradnictwem logopedycznym oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyłam również studia podyplomowe o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Obecnie studiuję: Edukację i rehabilitację osób ze spektrum autyzmu.

  Od pięciu lat pracuję jako Oligofrenopedagog. Moją pasją jest neurodydaktyka oraz literatura naukowa związania z neurologią. W swojej pracy kieruję się zasadą „Nie dziecko dla metody, a metoda dla dziecka”, zatem wybieram elementy różnych metod dopasowując je do możliwości i potrzeb dziecka.

 

 

 

Ewa Kwiatkowska oligofrenopedagog

Od 8 lat pracuję z dziećmi z zaburzeniami, głównie z niepełnosprawnością umysłową w różnym stopniu, także z dziećmi ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas studiów, w bezpośredniej pracy z dziećmi oraz na turnusach rehabilitacyjnych.

Ukończyłam Szkołę Pracowników Socjalnych w Krakowie, mam licencjat z „Pedagogiki specjalnej” jako oligofrenopedagog. Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku „Aktywizacja społeczno – opiekuńcza”. Ukończyłam również „Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną”. W ramach studiów podyplomowych kształciłam się na kierunku „Integracja sensoryczna”. Obecnie studiuję „Edukację osób ze spektrum autyzmu”. Uzupełniam systematycznie swoją wiedzę przez udział w webinariach i szkoleniach.

 

 

 

 

Małgorzata Chamioło fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath

Fizjoterapią dziecięcą zajmuję się od 2013 roku. Swoją wiedzę i umiejętności zdobyłam pracując w placówkach zajmujących się terapią dzieci.

Mam ukończone studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia- AWF im. B. Czecha w Krakowie. Od 2017 r. jestem terapeutą integracji sensorycznej Ayres SIAT GSID oraz terapeutą NDT Bobath. Ukończyłam także studia podyplomowe, umożliwiające mi pracę z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach .

 Na co dzień zajmuję się diagnozą oraz terapią dziećmi z zaburzeniami rozwoju procesów integracji sensorycznej. W swojej pracy cenię sobie przede wszystkim pomysłowość dzieci, która nie zna granic, ich szczerość i zaangażowanie. W terapii staram się podążać za dzieckiem i równocześnie dostosowywać przebieg zajęć tak, aby przez zabawę osiągać kolejne cele terapeutyczne.

Agnieszka Madejska neurologopeda

Ukończyłam studia na kierunkach: logopedia oraz neurologopedia. Po studiach zdobywałam doświadczenie jako logopeda, neurologopeda i pedagog w przychodniach oraz placówkach oświatowych, w tym w szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnym,i a także placówkach specjalnych. Jako terapeuta pracuję już ponad 10 lat. Aktywnie biorę udział w konferencjach specjalistycznych jako prelegent i szkoleniowiec oraz w prelekcjach dla rodziców – jako wykładowca. Pracuję jako członek w zespołach diagnozujących i orzekających o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Organizuję szkolenia specjalistyczne dla terapeutów i nauczycieli.

Jestem neurologopedą , terapeutą ręki, specjalistą elektrostymulacji w logopedii. Posiadam Certyfikat Zawodowy Logopedy, jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów.

Wierzę, że pracę trzeba zacząć od zbudowania wzajemnego zaufania i akceptacji. Dlatego dbam o dobrą atmosferę w czasie spotkania z każdym małym pacjentem, co zapewnia najlepsze rezultaty terapii.

 

Katarzyna Niemiec terapeuta integracji sensorycznej pedagog

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo wychowawczej. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, integracja sensoryczna, zarządzanie w oświacie, posiadam także kurs psychoterapii pozytywnej Aktywnie uczestniczę w warsztatach, konferencjach, szkoleniach.

Od ponad 16 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi z niepełnosprawnościami i trudnościami w rozwoju.

W trakcie terapii wykorzystuję wielokierunkową wiedzę, podchodzę do pacjenta całościowo, usprawniając wszystkie aspekty: fizyczne, psychiczne, poznawcze i sensoryczne.

W swojej pracy preferuję indywidualizację potrzeb i pracę z potencjalnościami, jak również współpracę z rodzicem i rodziną pacjenta.

 

Agnieszka Jung-Łowczyńska psycholog

Jestem psychologiem, terapeutą oraz Trenerem TUS dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży oraz dzieci ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagielloński, realizując kursy ze ścieżki „Psychologia Edukacji”. Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej” realizowałam w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Stale pogłębiam swoją wiedzę i kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Posiadam uprawnienia do przeprowadzenia pełnej diagnozy inteligencji Testem Stanford – Binet 5.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas pracy w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku.

Kompetencje zawodowe zbierałam w trakcie wielu praktyk, a rozwijałam pracując w szkole podstawowej i przedszkolu. Prowadzę indywidualne oraz grupowe zajęcia z terapii psychologiczej, indywidualne zajęcia psychologiczne wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne.

Jestem osobą otwartą, cierpliwą oraz empatyczną. Kieruję się zasadą, wg której w terapii – szczególnie najmłodszych, podstawą jest odpowiednia atmosfera budująca zaufanie. W pracy z dziećmi wykorzystuję elementy terapii przez zabawę, opierającej się na wzajemnej relacji pomiędzy psychologiem a dzieckiem, nie zapominając o ważnej roli rodzica w całym procesie terapeutycznym.

Joanna Kiełbasa – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Jestem magistrem fizjoterapii, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i oligofrenopedagogiem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z autyzmem. Moją pasją jest terapia przez zabawę. Podczas prowadzenia swoich zajęć łączę wiedzę fizjoterapeutyczną i pedagogiczną, tak by zapewnić jak najlepsze efekty terapeutyczne. Służę pomocą i wskazówkami rodzicom, obejmuję kompleksową opieką swoich małych pacjentów. Na co dzień jestem mamą dwójki dzieci, pasjonatką wędrówek górskich i dobrej lektury.

Klaudia Frąc - logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Logopedia. Obecnie w trakcie realizacji studiów podyplomowych z Neurologopedii klinicznej, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Swoje doświadczenie zdobywałam poprzez uczestniczenie w praktykach logopedycznych, wolontariatach oraz pracy w przedszkolu. Podczas pracy z dziećmi wykorzystuję stymulację wszystkich funkcji poznawczych, takich jak: spostrzeganie, uwaga i pamięć oraz wyobraźnia, myślenie i mowa. Indywidualnie wybieram metodę, adekwatną do potrzeb dziecka. Stale poszerzam swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i webinarach.

Gabriela Marchwicka - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem magistrem fizjoterapii oraz terapeutą integracji sensorycznej. Swoje doświadczenie
zdobywałam uczestnicząc w licznych wolontariatach, kursach oraz pracując w gabinetach
skoncentrowanych na pracy z dziećmi. Terapię dobieram indywidualnie do każdego dziecka,
prowadząc zajęcia w taki sposób, aby były dla malucha zabawą. Ciągle poszerzam swoje kwalifikacje
zawodowe uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach czy webinarach. Ponadto prowadzę swój
gabinet fizjoterapeutyczny, w którym skupiam się na pracy dziećmi z wadami postawy, takimi jak:
skoliozy, odstające łopatki, płaskostopie czy koślawe kolana. Prywatnie jestem emerytowaną
cheerleaderką, pasjonatką gór, zachodów słońca i jazdy na rowerze.

Lidia Karaś Neurologopeda

Ukończyłam studia na kierunkach: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, logopedia, a
także studia podyplomowe na kierunku neurologopedia. Posiadam certyfikat ukończenia
kursu Masażu Shantala Special Care. Staram się stale poszerzać swoją wiedzę oraz swój
warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Swoje doświadczenie
zdobyłam pracując z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji w
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szkole podstawowej oraz publicznych i
niepublicznych przedszkolach. W swojej pracy staram się dobierać znane mi metody pracy do
potrzeb dziecka. W terapii z małymi dziećmi skupiam się na nauce mowy i komunikacji przez
zabawę. Ważne jest dla mnie budowanie pozytywnej relacji z dzieckiem i jego
rodzicem/opiekunem oraz współpraca z innymi specjalistami, by osiągać jak najlepsze efekty
pracy.

Monika Wiśniowska - terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej

Jestem specjalistką w dziedzinie integracji sensorycznej, z głębokim zrozumieniem i pasją
podchodzę do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach. W pracy z dziećmi kieruję się
cierpliwością i kreatywnością, stale szukając nowych sposobów na rozwijanie ich umiejętności. Terapię prowadzę poprzez gry i zabawy, w sposób atrakcyjny i ciekawy dla dzieci. Na co dzień pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolu
terapeutycznym, co pozwala mi na stały rozwój niezbędnych umiejętności w diagnozie i terapii integracji sensorycznej. Ciągle poszerzam swoją wiedzę, uczęszczając na dodatkowe kursy oraz webinaria związane z tematem dzieci.
Obecnie rozwijam swoje kompetencje, realizując studia magisterskie na kierunku Terapia Pedagogiczna oraz studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczynek, kocham zwierzęta, dobre książki oraz podróże.

Emilian Jewuła

 

Pracę z dziećmi rozpocząłem od prowadzenia zajęć sportowych w przedszkolach. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Rzeszowskim z fizjoterapii oraz dwustopniowy kurs w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J. Ayres. W pracy z dziećmi najbardziej lubię zabawę, która pomaga mi w utrzymaniu lepszego kontaktu z podopiecznymi.

Prywatnie jestem szczęśliwym małżonkiem, wielbicielem kotów, podróży (w szczególności do słonecznych Włoch), emerytowanym sportowcem.